Slika /slike/Letak-vanjska Let (ok).png

Pronašli ste odbačen pribor za injektiranje droga?

U slučaju da ste pronašli odbačeni pribor za injektiranje droga pozivamo vas da kontaktirate jednu od udruga koja se bavi programima smanjenja šteta povezanih s zlouporabom droga i u čijem djelokrugu rada je prikupljanje i zbrinjavanje infektivnog otpada.

Udruge koje se u okviru programa smanjenjem šteta bave zbrinjavanjem infektivnopg otpada u RH:

 • Hrvatski Crveni križ

  • Ulica Crvenog križa 14, Zagreb, P.P.93
  • Tel.: 01/4655 814
  • E-mail: redcross@hck.hr

 • Porat

  • Adresa: Ilije Smiljanića 2, 23000 Zadar
  • Tel/fax: 023 302 107
  • Sos tel: 095 9021749
  • E mail: udrugaporat@gmail.com

 • Gradsko društvo Crvenog križa:

 • Zadar

 • Krapina

 • Nova Gradiška

  • Miroslava Kraljevića 6
   Tel.: 035/ 364 550,035/ 363 888
   E-mail: crveni.kriz-nova.gradiska@optinet.hr