HIV/AIDS

Programi širenja informacija, provođenja edukacija i komuniciranja o prijenosu krvlju prenosivih bolesti (posebno HIV-a) intravenskim korištenjem droga, pružaju informacije koje će pomoći korisnicima droga promijeniti način korištenja droga intravenski ili ga izbjeći.
Različite su mogućnosti širenja informacija, educiranja i komuniciranja o ovoj temi. Kreću se od općeg upoznavanja javnosti o problemu prijenosa bolesti (posebice HIV/AIDS-a), pružanja ciljanih informacija kroz zdravstvene i socijalne službe koje intravenski korisnici droga često posjećuju, pa do korištenja mreže vršnjaka korisnika droga te vanjskih radnika. Savjetodavno smanjivanje štete predstavlja posebnu metodu koja se zasniva na komunikaciji “licem u lice” te pruža korisnicima droga priliku primijeniti informaciju u promjeni ponašanja, kroz proces pojašnjavanja i osnaživanja. Sada ćemo navesti neke važne činjenice koje mogu biti uključene u programe pružanja informacija, provođenja edukacija i komuniciranja.

Budući da još uvijek ne postoji niti cjepivo niti lijek protiv HIV/AIDS-a, najbolja zaštita je širenje preciznih i točnih informacija!

Što je to HIV/AIDS?

 • HIV-bolest je kronični proces koji počinje ulaskom virusa humane imunodeficijencije (HIV-a) u krvotok; tijekom vremena dolazi do postupnog uništavanja imunološkog sustava i pojave različitih bolesti
 • AIDS se javlja u uznapredovanoj i kasnoj fazi HIV-bolesti
 • AIDS je uzrokovan HIV-om
 • HIV-bolest je zarazna bolest
 • HIV-bolest je neizlječiva bolest; djelotvornog cjepiva zasad nema
 • Od trenutka zaraze HIV-om do nastupanja AIDS-a prođe u prosjeku 10 godina
 • Osoba zaražena HIV-om obično se ne osjeća bolesnom i godinama nema simptome
 • Osobe koje žive sa HIV-om mogu, ne znajući za svoju zaraženost, širiti infekciju

Tri su glavna puta prijenosa HIV/AIDS-a: spolni, preko krvi i s majke na dijete u tijeku trudnoće i porođaja.

HIV SE NE PRENOSI:

 • Ne prenosi se socijalnim kontaktima (rukovanjem, grljenjem, druženjem…)
 • Ne prenosi se zrakom (kašljanjem, kihanjem, šmrcanjem…)
 • Ne prenosi se preko domaćih životinja (pas, mačka…)
 • Ne prenosi se pregledom kod liječnika; stomatologa ili davanjem krvi
 • Ne prenosi se tijekom uobičajene njege osobe koje živi sa HIV-om
 • Ne prenosi se korištenjem javnih zahoda, bazena, sauna
 • Ne prenosi se preko posuđa za jelo, čaša, ručnika, posteljina
 • Ne prenosi se doticajem s predmetima kao što su javne telefonske govornice, novac, ručke u autobusu, tramvaju ili vlaku

KAD SE TREBA TESTIRATI?

 • Ako ste imali veći broj spolnih partnera, spolne odnose sa stranim državljanima, prostitutkama bez korištenja prezervativa
 • Ako ste koristili već upotrebljavane štrcaljke i igle
 • Ako ste imali spolni odnos koji se može ocijeniti kao rizičan u pogledu HIV-a prije više od 12 tjedana
 • Ako ste imali spolni odnos bez zaštite s osobom koja ima prije navedene čimbenike
 • Ako imate novog partnera i ako ste oboje bili vjerni jedno drugome i štitili ste se više od 12 tjedana, a planirate dalje spolni odnos bez zaštite
 • Ako ste imali u životu neku spolno prenosivu bolest

ZAŠTO SE TESTIRATI?

 • Rano otkrivanje HIV-bolesti omogućit će ranije liječenje i provođenje preventivne terapije
 • Spriječit ćete nehotično širenje infekcije na druge
 • Ako već od nečega bolujete, HIV-bolest će se moći ili isključiti ili potvrditi te će se moći nastaviti s odgovarajućim liječenjem
 • Možete srediti razna životna pitanja dok ste još zdravi
UDRUGA LET

ZAGREB

saznaj više
UDRUGA TERRA

RIJEKA

saznaj više
UDRUGA HELP

SPLIT

saznaj više
UDRUGA INSTITUT

PULA

saznaj više
UDRUGA PORAT

ZADAR

saznaj više

pošalji nam poruku