EUROPSKI TJEDAN TESTIRANJA 20.05.-24.05.2024. : “Testiraj. Liječi. Spriječi.”

Proljetni 𝐄𝐔𝐑𝐎𝐏𝐒𝐊𝐈 𝐓𝐉𝐄𝐃𝐀𝐍 𝐓𝐄𝐒𝐓𝐈𝐑𝐀𝐍𝐉𝐀 naglašava važnost integriranog testiranja na HIV, virusne hepatitise i spolno prenosive infekcije, kao i druge aktivnosti usmjerene na prevenciju i zaštitu spolnog zdravlja, pristup testiranju i liječenju, ističući važnost dugogodišnje poruke: Testiraj.Liječi.Spriječi.
𝐓𝐄𝐒𝐓𝐈𝐑𝐀𝐉 𝐒𝐄 𝐁𝐄𝐒𝐏𝐋𝐀𝐓𝐍𝐎, 𝐁𝐑𝐙𝐎, 𝐏𝐎𝐕𝐉𝐄𝐑𝐋𝐉𝐈𝐕𝐎 𝐈 𝐏𝐎𝐔𝐙𝐃𝐀𝐍𝐎!
Moguće se testirati na HIV, sifilis, klamidiju, gonoreju i hepatitis C.
Više informacija na huhiv.hr/checkpoint
𝐸𝑢𝑟𝑜𝑝𝑠𝑘𝑖 𝑡𝑗𝑒𝑑𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑖𝑟𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑒𝑢𝑟𝑜𝑝𝑠𝑘𝑎 𝑗𝑒 𝑘𝑎𝑚𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑢 𝑘𝑜𝑗𝑜𝑗 𝐶ℎ𝑒𝑐𝑘𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟 𝑢𝑑𝑟𝑢𝑔𝑒 𝐻𝑈𝐻𝐼𝑉 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑖𝑟𝑎𝑛𝑜 𝑠𝑢𝑑𝑗𝑒𝑙𝑢𝑗𝑒 𝑜𝑑 𝑠𝑎𝑚𝑖𝘩 𝑝𝑜𝑐̌𝑒𝑡𝑎𝑘𝑎 𝑖 𝑘𝑜𝑗𝑎 𝑢𝑗𝑒𝑑𝑖𝑛𝑗𝑢𝑗𝑒 𝑧𝑑𝑟𝑎𝑣𝑠𝑡𝑣𝑒𝑛𝑒 𝑖 𝑑𝑟𝑢𝑠̌𝑡𝑣𝑒𝑛𝑒 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑗𝑒 𝑑𝑖𝑙𝑗𝑒𝑚 𝐸𝑢𝑟𝑜𝑝𝑒 𝑛𝑎 𝑡𝑗𝑒𝑑𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑘𝑎𝑘𝑜 𝑏𝑖 𝑠𝑒 𝑝𝑜𝑣𝑒𝑐́𝑎𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑡𝑢𝑝 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑖𝑟𝑎𝑛𝑗𝑢 𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑖𝑐𝑎𝑙𝑎 𝑠𝑣𝑖𝑗𝑒𝑠𝑡 𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑟𝑎𝑣𝑜𝑣𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑜𝑔 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑖𝑟𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑖 𝑙𝑖𝑗𝑒𝑐̌𝑒𝑛𝑗𝑎 𝑠𝑝𝑜𝑙𝑛𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑜𝑠𝑖𝑣𝑖ℎ 𝑏𝑜𝑙𝑒𝑠𝑡𝑖.

pošalji nam poruku