Globalni izvještaj o harm reductionu

Dostupan je globalni izvještaj o stanju programa smanjenja štete u 2022., dostupan na linku: https://hri.global/…/the-global-state-of-harm…/

Izdala ga je nevladina organizacija Harm Reduction International.

Harm reduction works!!!

 

 

 

pošalji nam poruku