Koje su dobrobiti Programa smanjenja štete?

Program smanjenja štete temelji se na podjeli čistog i sterilnog pribora ovisnicima o drogama, a sve s ciljem da se spriječe posljedice rizičnih ponašanja

Međutim, ovaj pristup podijelio je stavove mnogih. Dok jedni smatraju da se, na primjer, čisti pribor treba dijeliti jer smanjuje štetu koja može nastati intravenoznim korištenjem droga, drugi smatraju da takvi programi ne samo normaliziraju, već i potiču ljude na ovisnost o drogama. Smanjenje šteta fokusira se na ozbiljne posljedice rizičnog ponašanja, poput infekcije ili smrti. Isključivo promoviranje apstinencije kao jedinog načina da se nosimo s problemom ovisnosti pokazalo se vrlo neefektivnim.

 

Harm reduction za mnoge može biti prvi korak do konačnog cilja apstinencije ili, barem, funkcionalnijeg, ljepšeg života s manje rizika za sebe i druge. Glavna je svrha, ipak, smanjiti onu sekundarnu štetu. Fokusiranje na sekundarnu štetu ne znači odobravanje zlouporabe droga. Osvještavanje alternativa, višestrukih izbora i poruka koje mogu dobiti od neosuđujućih djelatnika poput: „Bitan si/vrijediš.“, uz (međusobno) poštovanje, mogu učiniti puno više nego što mislimo.

Korištenje programa smanjenja štete,  smanjuje šansu za dijeljenjem pribora, te samim time i za prenošenjem zaraze (HIV, hepatitis B i C)

Programi smanjenja štete prihvaćaju osobe s problemom ovisnosti kao ljude koji boluju od recidivirajuće bolesti. Ni jednu osobu koja se bori s problemom ovisnosti ne bi trebalo „ostaviti“ da ispadne iz sustava koji o toj osobi više neće brinuti. Razvoj ovisnosti događa se uslijed višestrukih faktora i svaka osoba ima u sebi potencijal osobne promjene. S odgovarajućom podrškom, ta promjena postaje dostižnija.

https://nepopularna.org/smanjenje-stete-kod-koristenja-droga/

 

pošalji nam poruku