Konferencija “Unaprijeđenje programa smanjenja štete u Hrvatskoj”

Udruga LET organizira konferenciju “Unaprijeđenje programa smanjenja štete u Hrvatskoj” preko ZOOM aplikacije, 26.11.2020 godine od 10-12 sati i 14-16 sati.

Tema konferencije su sobe za injektiranje.

Mreža udruga Benefit i LET organiziraju navedenu konferenciju i provode projekt uz financijsku podršku EHRA i Robert Carr Zaklade.
Glavna tema su sobe za injektiranje: analiza stanja uključujući i legislative, procjena potreba korisnika i organizacija.
Dva strana predavača će pričati o iskustvima u Europi uz domaće predavače.
Link za ZOOM:

pošalji nam poruku