Održana je konferencija “Unaprijeđenje programa smanjenja štete u Hrvatskoj”

Na konferenciji je osim predstavljanja dosadašnjih programa smanjenja štete u Hrvatskoj bio poseban osvrt na potencijalno otvaranje soba za injektiranje.

Tekst javne politike

Prezentacije:

Sobe za injektiranje ppt

O progamima udruge LET

Programi smanjenja stete

2020-LET-November-2020

 

Letak za stručnjake:

 

 

pošalji nam poruku