Prevencija, liječenje i njega obojelih od HIV-a

Djelatnosti prevencije, liječenja i njege oboljelih od HIV-a među populacijom intravenskih korisnika droga uključuju devet intervencija:

  1. Programe zamjene štrcaljki i igala
  2. Opijatne supstitucijske terapije i druge terapije bolesti ovisnosti;
  3. HIV testiranja i savjetovanja
  4. Antiretroviralnu  terapiju
  5. Prevenciju i liječenje seksualno prenosivih  bolesti;
  6. Programe distribucije kondoma za intravenske korisnike droga i njihove seksualne partnere
  7. Ciljanu komunikaciju, edukaciju i informiranje za intravenske korisnike droga i njihove seksualne partnere
  8. Cijepljenja, dijagnosticiranje i liječenje virusnih hepatitisa
  9. Prevenciju, dijagnosticiranje i liječenje tuberkuloze

https://www.hck.hr/sto-radimo/zastita-i-promicanje-zdravlja/bolesti-ovisnosti/programi-smanjenja-steta-od-zlouporabe-droga/250

pošalji nam poruku