Smanjenje štete u RH

U Republici Hrvatskoj programi smanjenja štete počeli su s radom nakon 1996. godine, kada je Hrvatski Sabor prihvatio djelatnosti smanjenja štete kao sastavni dio nacionalne strategije suzbijanja zloupotrebe droga. Prvi projekt smanjenja štete organizirala je udruga “Help”, a počeo je s radom 1996. godine u Splitu. Godine 1998. godine Hrvatski Crveni križ također počinje provoditi projekte smanjenja štete u Zagrebu, Zadru i Puli, a udruga “Terra” počela je projekte smanjenja štete 1999. godine u Rijeci. Udruga LET provodi programe smanjenja štete na zagrebačkom području od 2003. godine, a udruga INSTITUT od 2007. godine pokriva grad Pulu.

U Republici Hrvatskoj donesena je „NACIONALNA STRATEGIJA SUZBIJANJA ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA 2006. – 2012.“15, a izradio ju je Ured za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske u suradnji sa nadležnim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i udrugama koje se bave suzbijanjem zlouporabe opojnih droga.
Ključan okvir za izradu Nacionalne strategije predstavljala je strategija Europske unije na području droga (2006.-2012.), koja ističe potrebu za izradom cjelovite, multidisciplinarne, globalne i uravnotežene strategije na području droga u Europi.

U sklopu projekta HA-REACT izrađen je video o programima smanjenja štete. 

POTREBA ZA UMREŽAVANJEM UDRUGA U HRVATSKU HARM REDUCTION MREŽU  +udruge

Različiti oblici umrežavanja u drugim područjima djelovanja organizacija civilnog društva već postoje, a svima su razlozi i nakane isti:
udruženi možemo poduzimati energičnije korake za postizanje ciljeva; socijalno uključivanje i unaprijeđenje kvalitete života intravenskih korisnika droga.
Ciljevi umrežavanja udruga koje provode programe smanjenja štete:

 • međusobna pomoć i suradnja članova mreže;
 • zajedničko nastupanje članova mreže prema jedinicama lokalne uprave i samouprave i države u zastupanju interesa korisnika programa i organizacija civilnog društva koje provode programe smanjenja štete;
 • promocija civilnog društva u građanstvu, gospodarstvu i javnoj upravi, informiranje i jačanje pozitivne slike o vrijednostima, ulozi i djelovanju organizacija civilnog društva u provođenju programa smanjenja štete;
 • osnaživanje uloge udruga u pružanju zdravstvenih i socijalnih usluga i promocija pozitivnih iskustava hrvatskih programa u međunarodnoj suradnji;
 • aktivno uključivanje članova mreže i korisnika usluga koje članova mreže pružaju u javnozdravstvenu politiku i reformu sustava zdravstva;
 • uključivanje mreže i korisnika u odlučivanje i nadzor sustava u svim područjima i na svim razinama;
 • stvaranje novih lokalnih centara potpore za pružanje podrške intravenskim korisnicima droge i njihovim obiteljima i pomaganje istih;
 • promoviranje prava, socijalno uključivanje, osnaživanje i zastupanje korisnika programa smanjenja štete i članova njihovih obitelji.

Predviđene djelatnosti:

 • praćenje domaćih i stranih propisa u području obiteljske, radne, kaznene, socijalne i zdravstvene regulative, te predlaganje i zagovaranje kvalitetnijih rješenja pravosudne, javnozdravstvene i socijalne politike;
 • koordiniranje i provođenje zajedničkih akcija i projekata svojih članova, drugih subjekata u zemlji i inozemstvu, kao što su javna istupanja, tribine, okrugli stolovi, predavanja, seminari, istraživanja, izdavaštvo, javna događanja, kampanje i sl;
 • ostale aktivnosti od zajedničkog interesa sukladno odlukama mreže.
UDRUGA LET

ZAGREB

saznaj više
UDRUGA TERRA

RIJEKA

saznaj više
UDRUGA HELP

SPLIT

saznaj više
UDRUGA INSTITUT

PULA

saznaj više
UDRUGA PORAT

ZADAR

saznaj više

pošalji nam poruku