Smanjenje štete u RH

U Republici Hrvatskoj programi smanjenja štete počeli su s radom nakon 1996. godine, kada je Hrvatski Sabor prihvatio djelatnosti smanjenja štete kao sastavni dio nacionalne strategije suzbijanja zloupotrebe droga. Prvi projekt smanjenja štete organizirala je udruga “Help”, a počeo je s radom 1996. godine u Splitu. Godine 1998. godine Hrvatski Crveni križ također počinje provoditi projekte smanjenja štete u Zagrebu, Zadru i Puli, a udruga “Terra” počela je projekte smanjenja štete 1999. godine u Rijeci. Udruga LET provodi programe smanjenja štete na zagrebačkom području od 2003. godine, a udruga INSTITUT od 2007. godine pokriva grad Pulu.

U Republici Hrvatskoj donesena je „NACIONALNA STRATEGIJA SUZBIJANJA ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA 2006. – 2012.“15, a izradio ju je Ured za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske u suradnji sa nadležnim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i udrugama koje se bave suzbijanjem zlouporabe opojnih droga.
Ključan okvir za izradu Nacionalne strategije predstavljala je strategija Europske unije na području droga (2006.-2012.), koja ističe potrebu za izradom cjelovite, multidisciplinarne, globalne i uravnotežene strategije na području droga u Europi.

U sklopu projekta HA-REACT izrađen je video o programima smanjenja štete. 

POTREBA ZA UMREŽAVANJEM UDRUGA U HRVATSKU HARM REDUCTION MREŽU  +udruge

Različiti oblici umrežavanja u drugim područjima djelovanja organizacija civilnog društva već postoje, a svima su razlozi i nakane isti:
udruženi možemo poduzimati energičnije korake za postizanje ciljeva; socijalno uključivanje i unaprijeđenje kvalitete života intravenskih korisnika droga.
Ciljevi umrežavanja udruga koje provode programe smanjenja štete:

 • međusobna pomoć i suradnja članova mreže;
 • zajedničko nastupanje članova mreže prema jedinicama lokalne uprave i samouprave i države u zastupanju interesa korisnika programa i organizacija civilnog društva koje provode programe smanjenja štete;
 • promocija civilnog društva u građanstvu, gospodarstvu i javnoj upravi, informiranje i jačanje pozitivne slike o vrijednostima, ulozi i djelovanju organizacija civilnog društva u provođenju programa smanjenja štete;
 • osnaživanje uloge udruga u pružanju zdravstvenih i socijalnih usluga i promocija pozitivnih iskustava hrvatskih programa u međunarodnoj suradnji;
 • aktivno uključivanje članova mreže i korisnika usluga koje članova mreže pružaju u javnozdravstvenu politiku i reformu sustava zdravstva;
 • uključivanje mreže i korisnika u odlučivanje i nadzor sustava u svim područjima i na svim razinama;
 • stvaranje novih lokalnih centara potpore za pružanje podrške intravenskim korisnicima droge i njihovim obiteljima i pomaganje istih;
 • promoviranje prava, socijalno uključivanje, osnaživanje i zastupanje korisnika programa smanjenja štete i članova njihovih obitelji.

Predviđene djelatnosti:

 • praćenje domaćih i stranih propisa u području obiteljske, radne, kaznene, socijalne i zdravstvene regulative, te predlaganje i zagovaranje kvalitetnijih rješenja pravosudne, javnozdravstvene i socijalne politike;
 • koordiniranje i provođenje zajedničkih akcija i projekata svojih članova, drugih subjekata u zemlji i inozemstvu, kao što su javna istupanja, tribine, okrugli stolovi, predavanja, seminari, istraživanja, izdavaštvo, javna događanja, kampanje i sl;
 • ostale aktivnosti od zajedničkog interesa sukladno odlukama mreže.

pošalji nam poruku